Systemowa obsługa rekrutacji

System Nabór 2018 jest pierwszym systemem łączącym w sobie rekrutację do wszystkich szczebli placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Od roku 2005 system Nabór został podzielony na dwa moduły: Rekrutacja i Praca bieżąca. Moduł Rekrutacja pozwala na przeprowadzanie rekrutacji do poszczególnych typów placówek, natomiast Praca bieżąca służy do przechowywania aktualnych informacji na temat przydziału poszczególnych uczniów do oddziałów, na poziomie wszystkich roczników, co z kolei zapewnia możliwość:

  • kontroli obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • kontroli obowiązku szkolnego,
  • kontroli obowiązku nauki.

System Nabór 2018 zbiera dane o kandydatach ze wszystkich szkół regionu w centralnej bazie danych, a następnie w bardzo krótkim czasie wyznacza jednoznaczny przydział uczniów do poszczególnych szkół gimnazjalnych oraz oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych. Przy dokonywaniu przydziału pod uwagę brane są liczby punktów, które zdobyte zostały przez kandydatów oraz lista preferowanych gimnazjów, czy też oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych. W przypadku przedszkoli i oddziałów zerowych w szkołach podstawowych decyzje o przyjęciu dzieci, po raz pierwszy zapisywanych do placówki, podejmowane są przez dyrektorów. Nabór 2018 jest jednocześnie systemem skutecznym, bezpiecznym i elastycznym, a zarazem bardzo prostym w obsłudze. Umożliwia dostęp do wyników rekrutacji praktycznie natychmiast po wprowadzeniu danych, wielość raportów wspiera rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Ze względu na wymóg wysokiego stopnia bezpieczeństwa wszystkie newralgiczne elementy systemu są powielone, a dostęp szkoły do serwera może być realizowany zarówno przez Internet, jak i wydzielone łącza modemowe. Rozwiązania ochrony systemu opracowane zostały przez światowych ekspertów w tej dziedzinie, zapewniając bezpieczeństwo danych dużo wyższe, niż w powszechnie stosowanych systemach informatycznych.

Sam proces rekrutacji wspomagany systemem Nabór zamyka się w paru krokach: wprowadzenie informacji o przedszkolach, szkołach i oddziałach umożliwia stworzenie internetowego informatora dla kandydatów, dostarczone przez kandydatów świadectwa i wyniki testów wraz z listą preferencji wyboru poszczególnych przedszkoli, szkół/oddziałów są dopisywane do bazy, na ich podstawie tworzone są raporty wstępnego obłożenia, które po opublikowaniu na stronach WWW, umożliwiają kandydatom ewentualne zmianę swoich preferencji. Ostatni krok to spotkanie dyrektorów szkół i uruchomienie procedury naboru, w trakcie której rozstrzygane są sytuacje konfliktowe. Wynikiem tego spotkania są gotowe raporty dla placówek o kandydatach przyjętych, przyjętych do innej szkoły, nieprzyjętych oraz dostępnych wolnych miejscach.

Niewątpliwą zaletą systemu Nabór jest dostęp Kuratorium i Wydziału Oświaty do informacji o przebiegu rekrutacji, możliwy z każdego etapu działania systemu; dla kandydata do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej najważniejszym jest fakt, iż wystarczy odpowiednio długa lista preferencji kandydata, by na pewno został on przyjęty do jednej z wybranych szkół dla szkół system jest także znakomitym źródłem danych, pozwalającym dostosować swoją ofertę edukacyjną do aktualnych potrzeb.