Systemowa obsługa rekrutacji

Począwszy od roku 2002, uczniowie ostatnich klas gimnazjów mogą ubiegać się o przyjęcie do więcej niż jednej szkoły ponadgimnazjalnej. Chociaż zwiększyło to ich swobodę i możliwości wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, jednocześnie wprowadziło szereg problemów organizacyjnych. Przede wszystkim pojawiło się zjawisko "blokowania miejsc" przez najlepszych uczniów, którzy po wstępnej selekcji znaleźli się na listach wszystkich szkół, w których złożyli swoje dokumenty, zajmując miejsca innym, dobrym uczniom. Oczekiwaniu na podjęcie decyzji przez uczniów, którym udało się dostać do wielu różnych oddziałów, towarzyszyły strach, niepewność i frustracja rodziców i kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych oraz chaos organizacyjny w szkołach, które przez długi czas nie mogły przygotować ostatecznych list przyjętych.

W roku 2003 Poznań był jedynym dużym miastem w Polsce, w którym proces rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych przebiegł szybko, sprawnie i bez niepotrzebnego zdenerwowania uczniów, rodziców i nauczycieli, a wyniki rekrutacji były znane już na dzień przed terminem wyznaczonym przez Kuratora i dostępne zarówno w Internecie, jak i w samych szkołach. Stało się to dzięki zastosowaniu systemu informatycznego opracowanego w całości przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w ścisłej współpracy z Wydziałem Oświaty Miasta Poznania, Wielkopolskim Kuratorem Oświaty oraz dyrektorami poznańskich szkół; z jego pomocą około 10 tysięcy kandydatów znalazło swoje miejsce na listach w szkołach ponadgimnazjalnych (liceach, technikach itp.), a globalne spojrzenie na problem w całym mieście pozwoliło na wychwycenie około 400 uczniów, którym zabrakło punktów by rozpocząć naukę. Dzięki natychmiastowej reakcji utworzono dla nich nowe oddziały. Skuteczność procesu rekrutacji wspomaganego naszym systemem stała się tym samym motorem jego rozwoju i zadecydowała o dalszej współpracy z jednostkami oświatowymi i organami prowadzącymi. Kolejne wdrożenia systemu Nabór w Białymstoku, Giżycku, Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Powiecie Lublinieckim, Łomży, Olsztynie, Powiecie Nowosolskim, Poznaniu, Powiecie Poznańskim, Powiecie Wrzesińskim, Szczecinie, Zamościu, Zielonej Górze, również zakończyły się całkowitym sukcesem.

Sukces systemu dla szkół ponadgimnazjlanych przyczynił się do powstania systemu do przeprowadzania rekrutacji drogą elektroniczną do przedszkoli i oddziałów zerowych w szkołach podstawowych oraz systemu dla szkół gimnazjalnych. Pierwsze wdrożenie wspomnianych systemów miało miejsce w roku 2005 w Poznaniu. W systemie przedszkolnych uczestniczyło blisko 200 placówek, natomiast w gimnazjalnym 53 placówki. Generowane na bieżąco przez system raporty odnośnie zainteresowania poszczególnymi typami placówek pozwoliły na jak najlepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb kandydatów. Podobnie jak w szkołach ponadgimnazjalnych rekrutacja przebiegła szybko i sprawnie, bez niepotrzebnego stresu rodziców oraz pracowników oświaty.